Cada vegada hi ha més gent que associa creativitat amb obra artística, ser realment creatiu vol dir tenir la capacitat de fer front a qüestions i problemes d’una manera diferent. Com més practiquem l’hàbit de pensar creativament, més fàcil i agradable es fa afrontar i aclarir qualsevol tipus de problema. Per tant hem de forçar la nostra capacitat de preguntar, imaginar, i adaptar, amb l’objectiu de trobar solucions en nous camins i idees.
SCAMPER és una tècnica que podem usar per activar la nostre creativitat i habilitats per resoldre problemes. Creada per Bob Earle i popularitzada per Michael Michalko al seu llibre Thinkertoys. SAMPER és una llista de suggerències que ens ajuden a veure les coses des d’un punt de vista diferent. Va ser desenvolupada amb el propòsit de fer-nos pensar de manera diferent i assolir solucions realment innovadores. La idea central d’SCAMPER està basada en la percepció de que el nostre treball creatiu, idees originals i la majoria del que definim com a nou no és res més que una barreja de quelcom que ja existeix.
S – substituir: components, materials, persones. Substituir algun material dels que tradicionalment usem. Introduir un nou amic a l’equip o deixar que un de l’equip faci un altre rol.
C – combinació: Barreja. Fer una combinació dels conjunts o serveis, integrar. Fer una mashup, una juxtaposició i reunir els elements i recursos que podem complementar-se o enriquir-se de una forma innovadora i nova.
A – adaptar: Alterar, canviar la funció, usar una part d’un altre element. Pensar paral•lelament i usar eines e idees en nous contextos i situacions.
M – mescla, modifica: Augmenta o redueix l’escala, canvia la forma, modificar els atributs (per exemple el color). Analitzar des d’un punt de vista macro i micro la situació o començar a pensar des d’una posició diferent. Mirar la qüestió des d’uns altres ulls.
P- donar un nou ús: Canviar l’aplicació, usar amb finalitats diferents. Trencar regles, replantejar el seu ús o l’aplicació que un objecte pot tenir.
E- eliminar, esborrar: Eliminar elements, simplificar, reduir a la seva funció més bàsica. Treure tot el que no és necessita, deixar només el que realment s’ha de tenir en compte.
R- capgirar: Posar-se al revés.
Inspirat en el treball de Bob Earle, Michael Michalko, Angela Maiers i Michael Deutch.

0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep