Cada vegada hi ha més gent que associa creativitat amb obra artística, ser realment creatiu vol dir tenir la capacitat de fer front a qüestions i problemes d’una manera diferent. Com més practiquem l’hàbit de pensar creativament, més fàcil i agradable es fa afrontar i aclarir qualsevol tipus de problema. Per tant hem de forçar la nostra capacitat de preguntar, imaginar, i adaptar, amb l’objectiu de trobar solucions en nous camins i idees.
SCAMPER és una tècnica que podem usar per activar la nostre creativitat i habilitats per resoldre problemes. Creada per Bob Earle i popularitzada per Michael Michalko al seu llibre Thinkertoys. SAMPER és una llista de suggerències que ens ajuden a veure les coses des d’un punt de vista diferent. Va ser desenvolupada amb el propòsit de fer-nos pensar de manera diferent i assolir solucions realment innovadores. La idea central d’SCAMPER està basada en la percepció de que el nostre treball creatiu, idees originals i la majoria del que definim com a nou no és res més que una barreja de quelcom que ja existeix.
S – substituir: components, materials, persones. Substituir algun material dels que tradicionalment usem. Introduir un nou amic a l’equip o deixar que un de l’equip faci un altre rol.
C – combinació: Barreja. Fer una combinació dels conjunts o serveis, integrar. Fer una mashup, una juxtaposició i reunir els elements i recursos que podem complementar-se o enriquir-se de una forma innovadora i nova.
A – adaptar: Alterar, canviar la funció, usar una part d’un altre element. Pensar paral•lelament i usar eines e idees en nous contextos i situacions.
M – mescla, modifica: Augmenta o redueix l’escala, canvia la forma, modificar els atributs (per exemple el color). Analitzar des d’un punt de vista macro i micro la situació o començar a pensar des d’una posició diferent. Mirar la qüestió des d’uns altres ulls.
P- donar un nou ús: Canviar l’aplicació, usar amb finalitats diferents. Trencar regles, replantejar el seu ús o l’aplicació que un objecte pot tenir.
E- eliminar, esborrar: Eliminar elements, simplificar, reduir a la seva funció més bàsica. Treure tot el que no és necessita, deixar només el que realment s’ha de tenir en compte.
R- capgirar: Posar-se al revés.
Inspirat en el treball de Bob Earle, Michael Michalko, Angela Maiers i Michael Deutch.
Design was once to please the eye,
now it serves to please the mind.

How design delivers value. (Grant McCracken.)

Imatge de Donny Jonhson

Posar qüestions polítiques en forma d’art no és quelcom fàcil. He trobat un assaig sobre consum de com la vivenda ha arribat a proporcions absurdes. EL propòsit de la composició és simplificar el text i crec que ho aconsegueixen.


subprime from beeple on Vimeo.

African fractals

Ron Eglash és un matemàtic que es defineix a si mateix com etno-matemàtic, i és autor de “African Fractals”. El llibre examina patrons de fractals a l’arquitectura, l’art i el disseny de moltes parts d’Àfrica. Després de fer observacions i investigacions en fotografies àrees va descobrir que moltes ciutats africanes contenien estructures fractals. El llibre conté imatges fantàstiques, recollides en el seu treball de camp, i descriu nocions bàsiques sobre la natura i generació de fractals simples. 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep