Role Play Game


Avui he pogut experimentar en primera persona el RPG. Aquesta metodologia consisteix en representar un personatge fictici definit per certes característiques particulars. Certament una potent eina pedagògica.

El RPG és un mètode de capacitació, bàsicament, es tracta de simular situacions de la vida real. En el cas empresarial, posem per exemple, pensem en un equip que ha de prendre una decisió important, un líder ha de tractar amb un col·laborador problemàtic o un executiu ha de preparar-se per una negociació difícil. Podem trobar un gran ventall de bibliografia que ens permet preparar-nos per afrontar amb èxit aquestes situacions però difícilment, sinó ho acompanyem d’un aprenentatge pràctic, podrem millorar les nostres aptituds i actituds.

El RPG ens permet interpretar un paper i s’ha de pensar, actuar i decidir com ho faria el personatge. A través d’aquest enfocament pràctic podem experimentar realment la situació, reflexionar sobre el comportament i adquirir habilitat difícils de transmetre. D’aquesta manera, la metodologia incrementa les probabilitats de que els nous conceptes es tradueixin en canvis perceptibles en el comportament.

Avantatges RPG

  1. Promou un ambient d’interès i d’estudi enfront la discussió d’un problema. És una tècnica motivadora i participativa per mitjà del diàleg o debat posterior.
  2. Identifica als alumnes amb el problema tractat i fomenta reflexions sobre les actituds que en ell estan implicades.
  3. És un mètode ideal per desenvolupar capacitats de treball en equip i presa de decisions, creativitat i solució de problemes.
  4. Permet passar del camp de les abstraccions al de la realitat i aconseguir que els participants prenguin consciència de la necessitat d’aprendre.
  5. Estimula el potencial creatiu e imaginatiu de la persona donat que aquesta ha d’imaginar com pensaria i actuaria el seu personatge.

Riscos i limitacions

  1. Ha de ser un complement però no l’única tècnica de capacitació. No ha de substituir la lectura de material bibliogràfic.
  2. No sempre és efectiu, depèn dels seus continguts.
  3. Genera una alta exposició als seus participants i pot despertar certes inhibicions.
  4. Cal temps per obtenir els millors resultats.
  5. S’ha de centrar en el tema.

Amb una preparació adequada, el RPG pot ser un mètode potent per que l’aprenentatge no es quedi limitat a la teoria sinó que es tradueixi en un canvi en les actituds i aptituds.

0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep