Models de Coaching


El coach és un entrenador personal que observa des d’un punt de vista extern, veu com funcionem i reaccionem a diferents estímuls i en suggereix estratègies per millorar, per tant el seu objectiu és millorar la situació.
Però què és i què no és coaching? Un coach expert és un observador i no un impositor, farà suggeriments i recolzaments, però no donarà consells, ni formules magistrals, no elaborarà solucions adaptades a la situació particular del coachee. Es dir, la consultoria i el mentoring, no es poden considerar coaching donat que cerquen una solució en funció dels resultats anteriors. Però cada situació és diferent i s’ha d’afrontar de manera diferent. Quant un procés de consultoria fa la seva aparició en una empresa sempre s’exigeix personalització, donat que cada empresa és un món i no existeix una solució igual per totes.
Diferents models de coaching
De la mateixa manera que existeixen diferents teories i mètodes per resoldre problemes, el coaching té diferents corrents filosòfiques o psicològiques. Llavors segons el problema a tractar es pot usar un model diferent, com per exemple: conductivista, cognitivista, psicoanalista, humanista, gestalt, positivisme, PNL, filosòfic, etc.
Model Tavistock
Basat en l’escola tavistock amb un fort arrelament al psicoanàlisi. Basa les seves experiències en el subconscient del individu i una de les seves màximes en l’àmbit de l’empresa és que no pot ajudar-se al individu de forma aïllada, sinó que cal conèixer el context, el seu passat i el seu entorn.
Model DBM (Development Behaviour Modeling)
El DBM té el seu origen en la programació neuro lingüística (PNL), així doncs és un model molt orientat a la praxis i enfocat al desenvolupament humà on s’especifiquen tècniques de modificació de la conducta aplicades l’assoliment dels objectius.
Coaching Ontològic
Amb els seus origen en la fenomenologia de Martin Heidegger, tracta d’analitzar els actes mentals i com es dirigeixen als objectius irreals i reals, els actes de la consciència i les intencions. Està basat en el diàleg, la lingüística i la manera com ens expressem.
Model GROW
Model molt estructurat i orientat a resultats, basat en tasques i fites. Fa servir la confrontació i el diàleg amb el seu model de preguntes i anàlisi de la situació. Està molt orientat l’entorn empresarial. Un dels seus màxims exponents és John Whitmore
Model MAT
Aquest és un meta model que fa convergir diferents disciplines: anàlisi tradicional, gestalt, cognitivisme, psicoanàlisi. La seva creadora és Preciada Azancot.
Intel•ligència emocional
La intel•ligència emocional és un conjunt de tècniques efectives per aplicar a diferents situacions de coaching tant l’entorn personal com empresarial. Esta fonamentada en aprendre a reconèixer les emocions dels altres i en d’un mateix, saber aplicar el pensament i el raonament per entendre aquestes emocions i controlar-les adequadament i poder adaptar la situació en favor nostre. Un dels autors més coneguts és Daniel Goleman
Psicologia positiva
Aquest paradigma és més recent. Basa la seva concepció en l’estudi de la resiliència, que és la capacitat de recuperar-se de tragèdies. La psicologia positiva ofereix una nova perspectiva tant a nivell personal com empresarial. El seu màxim exponent és el doctor Martin Seligman.

3 comentaris:

 1. Anònim ha dit...

  Menuda tonteria !!!

  capullo, tu tienes mucho tiempo libre, o alguien te subvenciona, no ?  

 2. Anònim ha dit...

  senzillament magnífic !!!!  

 3. Anònim ha dit...

  de pm  


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep