Llibre dedicat a l’anàlisi de sistemes aplicats al management, és una lectura casi obligatòria per qui treballa en equip, els gestiona o dirigeix una empresa. Tot i que conté exemples centrats en les organitzacions, també inclou exemples de la vida quotidiana. Fins i tot hi ha un apartat on l’autor ens parla de la conciliació de la vida professional i la familiar, comentat l’aplicació de l’anàlisi de sistemes per nens.
El sistema empresarial és molt més complexa i ineficient del que les teories clàssiques en gestió empresarial plantegen. Es per això que Senge proposa un canvi de visió cap el pensament sistemàtic. Alguns dels motius que l’autor ho argumenta són:
• L’estructura del propi sistema influeix en la conducta
• L’estructura dels sistemes humans és sotil
• L’equilibri del sistema, anomenat punt d’apalancament, es descobreix aplicant noves formes de pensar

Després d’aquests motius l’autor enumera una sèrie de lleis del pensament sistemàtic:

• Els problemes d’avui deriven de les solucions d’ahir
• Com més es pressiona, més pressiona el sistema, es dir forçar la situació té un efecte rebot
• La conducta millora abans d’empitjorar: com les bombetes que abans de fondre’s, fan més llum.
• El camí fàcil ens porta al mateix lloc.
• La cura pot ser pitjor que la malaltia.
• El més ràpid és el més lent
• En els sistemes, la causa i l’efecte no estan pròxims en l’espai ni en el temps.
• Els petits canvis poden donar millors resultats, però les raons de major apalancament (punts d’equilibri del sistema) tot sovint no són obvis.
• Es poden obtenir dos fites aparentment contradictòries
• Dividir un elefant per la meitat no genera dos elefants
• No hi ha culpa


0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep