La transformació

Bruce Nussbaum diu la innovació ha mort amb el 2008. S’ha sobrevalorat i s’ha convertit en un concepte estàtic. El disseny, el pensament de disseny es va convertir en la solució per a qualsevol projecte de management amb aspiracions de ser punter, va caure en l’oblit en benefici del mesurament, dels resultats econòmics, que varen ser la principal promesa a empreses i organitzacions que innovaven. La transformació integra el pensament de disseny en un entorn canviant on les nostres vides estan organitzades al voltant de plataformes digitals i xarxes, el famós núvol. Jeff Jarvis parla d’un paradigma econòmic que ha demostrat és capaç de créixer un 26% en temps de recessió: l’economia de Google
Nous conceptes com la confiança, focalitzar l’atenció en les persones, humanitzar les tecnologies, noves formes d’afrontar la incertesa, canvis ràpids, amb metodologies que donen respostes ràpides a problemes concrets.
La gestió del coneixement, una aposta coherent, com a metodologia que permet aportar respostes correctes, en el moment indicat a problemes concrets. La innovació que s’ha demostrat més productiva es la que es produeix en la gestió. El que s’ha d’imposar són estructures més horitzontals, equips creatius, transparència, confiança,...etc. Les organitzacions amb èxit són les que s’adapten als seus usuaris i treballadors. I és en les persones, en el potencial derivat de la seva col•laboració, on neix la innovació.
Diu Marcelo Lasagna:
El pensamiento en diseño aplicado al diseño de los modelos de negocio y al diseño de la estrategia significa pensar a la empresa desde el usuario-cliente y sus necesidades. La innovación y entrega de productos y servicios que crean valor para los clientes es un desafío que todas las empresas debieran cuestionarse permanentemente y el diseño es una parte fundamental de esa estrategia.
En otras palabras, el pensamiento de diseño viene a cambiar la forma en que se abordan los problemas en las organizaciones. Una de las bases de esta metodología es que las buenas ideas surgen de un proceso creativo participativo en el que se implica a diferentes personas de la empresa, clientes, proveedores, etc. Es decir, los diferentes actores concernidos con un problema determinado participan en la búsqueda de su solución.
El pensamiento de diseño se basa en la razonamiento abductivo que pretende imaginar un mundo posible sin las restricciones del pensamiento lógico.

És un procés més participatiu, més natural i proper a la biologia humana doncs fa que les persones actuïn i siguin autònoms en les seves decisions, fomentant la creativitat i la presa de decisions. La transformació pren el millor del pensament de disseny i de la innovació, integrant-les en una guia estratègica per un futur incert.


0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep