La doctrina del shock


El llibre es proposa com una història no oficial del lliure mercat i la seva implantació, per tot el planeta, des de fa uns 30 anys. Naomi Klein descriu com a polítiques econòmiques de shock l’aprofitar les crisis econòmiques, socials o polítiques, i les catàstrofes ambientals, per introduir reformes neoliberals que han portat a l’enderrocament del estat del benestar, o d’economies emergents com ho varen ser les dels països sudamericans en la dècade dels 70. Contràriament al que es creu (i es publica) normalment, el lliure mercat imposat per politiques conegudes com a neoliberals, no és una elecció lliure dels ciutadans de les democràcies.

Sobre la base d’una teoria de l’economista neoliberal Milton Friedman, que diu: “només una crisi real o percebuda produeix canvis verdaders”, aquesta filosofia de shock, i les politiques econòmiques que hi brollen, es denunciat per Klein.

Klein
mostra com el neoliberalisme fa servir constantment la violència, el terrorisme contra els individus i la societat, i les formes que pot adoptar aquesta violència.

Podem trobar una crítica del llibre fet per la gent de Rebelion i la traducció d’un reportatge aquí.


0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep