Certament el marc actual demana un canvi de mentalitat. Recerca, obertura, decisió, flexibilitat, compromís i sobre tot acció. El canvi no és fàcil, hem de sortir d’una posició estàtica, que ha funcionant molt de temps, i passar a una posició més dinàmica, generant una nova inèrcia. En Xavier Marcet exposa 10 punts per iniciar un procés que porti a les empreses, amb metodologies conservadores, a una nova dimensió que les ajudi a sortir d’aquesta inèrcia viciada.

0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep