Brainstorming complementsEl brainstorming està considerada com una tècnica molt efectiva de creativitat. Però s’han detectat factors que poden provocar que el brainstorming perdi efectivitat, com pot ser que els integrants del grup estiguin bloquejats per expressar lliurement les seves emocions i idees. Per això es fa necessari usar estratègies que minimitzin aquest estats de bloqueig. Presentem tres d’aquestes estratègies que m’han semblat interessants.
Brainwriting: Aquesta tècnica va ser proposada per Horst Geschka del Batelle Institute. Els integrants del grup, entre 5 i 8 persones, es senten al voltant d’una taula amb un llapis i un bloc de notes.
1- El líder del grup presenta el problema i escriu l’enunciat en un lloc visible per tots els integrants del grup. Tot seguit es discuteix sobre el problema plantejat per tal d’assegurar que tothom el ha entès .
2- Cada integrant del grup escriu quatre idees en una fulla de paper i les empilen capgirades al centre de la taula.
3- Els participants desempilen un paper i afegeixen idees o comentaris.
4- Sempre que es vulgui, es pot tornar a empilar la fulla amb la que han estat treballant, tot seguit, es repeteix el pas 3.
5- En qualsevol moment un integrant del grup és lliure per afegir una nova fulla a la pila.
6- Després de 20’-30’ el procés finalitza i es recullen les fulles d’idees per avaluar-les.
Aquesta tècnica funciona bé en grups de gent que no es coneixen, genera forces alternatives, permet la critica constructiva i construir sobre alternatives, facilita la discussió d’alternatives i finalment permet que surtin alternatives esbojarrades que podrien funcionar.
Cercle d’idees: Aquesta tècnica és una variant del brainwriting, que es pot fer servir si el grup no està ubicat en un mateix lloc físic.
Les idees s’escriuen i envien als membres del grup que les usen com a trampolí per generar altres idees i aquest les tornen a reenviar al grup. És pot usar el correu electrònic com a mitjà per fer circular les idees.
Mètode 635: Aquest mètode va ser ideat per Warfield i aparentment és més simple i fàcil de controlar que el Brainstorming, tot i que és igual d’efeicaç. El mètode consisteix en un grup de sis persones reunides al voltant d’una taula. Es dóna informació del problema i es dóna com a material de treball una fulla en blanc. Els integrants del grup tenen 5’ per escriure tres idees, breus i concises. Una vegada exhaurit el temps, es passa el full al company del costat i es repeteix el procés d’escriure tres idees en cinc minuts.
Una vegada completat el cicle de sis intervencions, disposarem de divuit idees a cada fulla, el que vol dir 108 idees en 30’. El següent pas és analitzar, filtrar, fusionar...

0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep