Deep diveInnovar és l’aplicació de noves idees, conceptes, productes, serveis i pràctiques amb el propòsit de ser útils per incrementar la productivitat. Bàsicament consisteix en aportar quelcom nou i encara desconegut en un determinat context. Llavors per arribar a una innovació cal partir de l’ús d’una nova tecnologia?. Òbviament no. És fer un nou ús de la tecnologia que ja tenim, una nova aplicació que a ningú se li havia acudit abans.

Podem observar innovació de diferents tipus: tecnològica, social, en metodologies de gestió, en negocis i un llarg etcètera. IDEO és una companya de consultoria en disseny amb seu a Palo Alto, California amb varies oficines arreu del món. IDEO usa una metodologia d’innovació, Deep dive, que els va permetre redissenyar un carró de compres en 5 dies. La metodologia Deep dive és un procés de sis passos que els permet crear productes innovadors a un ritme aproximat de 90 productes nous anualment. Els sis passos del procés són:

1) Que la innovació es facilita amb el treball d’un equip multidisciplinari.
2) Que no hi ha un camp de coneixement on no es pugui innovar.
3) Que tothom, sense excepció, tenim capacitat d’innovar.
4) Que no existeix un únic camí per la innovació
5) Que la innovació va més enllà d’un producte o servei, és una “experiència de vida”
6) Que la innovació a les empreses genera com a conseqüència una cultura d’optimisme

Queda clar que compartir el que sabem és el primer pas cap a la innovació.

0 comentaris:


 

2009| Blogger Templates by GeckoandFly modified by Jep